สำหรับผู้แสดงสินค้า

งาน จีเอฟที 2017 จะเป็นเครื่องมือทางการตลาดและช่องทางการขายที่คุ้มการลงทุน ให้คุณได้นำเสนอนวัตกรรมในตลาด เพื่อผู้แสดงสินค้าจะได้รับมากกว่าโอกาสทางธุรกิจภายในงาน แต่ยังจะได้สิทธิประโยชน์จากกิจกรรมเสริมโอกาส ทั้งก่อนงาน ระหว่างงาน และหลังงาน ให้ชื่อแบรนด์ของคุณติดอยู่ในใจของผู้ซื้อตลอดทั้งปี

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงผู้ซื้อกว่า 100,000 ราย!

จีเอฟทีได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วภูมิภาคผ่านกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด โดยเน้นไปยังกลุ่มผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้า และผู้ค้ารายย่อย ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้:
  • การเชิญกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าชมงาน
  • สื่อสิ่งพิมพ์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งผ่านการคัดกรองอย่างดีจากฐานข้อมูลลูกค้า
  • โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
  • โฆษณาผ่านสื่อและแมกกาซีน
  • โฆษณาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ รวมถึงการโฆษณา บรรณาธิการ และข่าวประชาสัมพันธ์
  • โรดโชว์พร้อมโอกาสในการทำ Table Top
  • กิจกรรมเยี่ยมชม โรงงาน
  • การตลาดผ่านทางออนไลน์
  • เว็บไซต์ของงานแสดง
  • และ อีกมากมาย

Media Supporter

A member of Reed Exhibitions the world's leading events organizer.
Copyright © Reed Tradex Company Limited. All rights reserved
Top